Info

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach i jakie są jego skutki

Na fali zmian na rynku kredytów walutowych, od ponad roku rośnie popularność pozwów sądowych o unieważnienie umowy kredytowej we frankach. Unieważnienie oznacza, że wszelkie zapisy umowy o kredyt we frankach przestają obowiązywać, a klient z bankiem musi rozliczyć tylko wzajemne spłaty i wypłaty. W szczególnych przypadkach unieważnienie umowy we frankach może wywołać następujące konsekwencje:

  • klient już w momencie unieważnienia umowy uwalnia się od rat, gdy dotychczasowe spłaty kredytu pokrywają kwotę wypłaconego kredytu,
  • klient uzyskuje od banku zwrot kwoty nadpłaty, jeśli suma spłaconych rat przekracza kwotę udzielonego kredytu,
  • traci ważność zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości,
  • tracą moc inne umowy związane z tym kredytom, np. dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 Czy to się dzieje naprawdę?

 Kilka głośnych spraw sądowych, które zakończyły się wygraną klientów pozywających banki w związku z nieprawidłowościami w umowach kredytowych lub niewłaściwą realizacją umowy, spowodowało, że coraz więcej klientów odnajduje szansę na odzyskanie pokaźnych pieniędzy wskutek wygranych sporów z bankiem. Lawina pozwów przyspieszyła po 3 października 2019 roku kiedy to, na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, klienci banków uzyskali m. in.: możliwość unieważnienia umowy kredytowej. Osoby, które spłacają kredyty we frankach, mogą skorzystać z ofert kancelarii prawnych, które w ich imieniu zajmują się prowadzeniem spraw sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.