Jak obliczyć zdolność kredytową kredytu hipotecznego?

money calculator

Zdolność kredytowa to szacunkowy górny limit środków, które bank może nam pożyczyć tak, abyśmy byli w stanie tę pożyczkę spłacić. Pytanie o zdolność kredytową, zadaje sobie każdy przyszły kredytobiorca już na początku starania się o kredyt. Oszacowanie zdolności kredytowej jest o tyle trudne, że każdy bank ma zupełnie inne kryteria oceny zdolności kredytowej. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, które pozwalają nabrać przekonania ile rzeczywiście możemy pożyczyć.

Oszacowanie zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego powinno być dokonane nie tyle pod kątem tego, ile rzeczywiście dostaniemy, ale raczej tego, ile faktycznie możemy spłacić. Przy obecnych warunkach (chodzi zwłaszcza o tzw. rekomendacje T i S) nie musimy sie jednak obawiać, że bank udzieli nam kredytu hipotecznego większego niż nasze możliwości spłaty. Banki nie są dziś, jak dawniej, skore do udzielania kredytów hipotecznych ponad miarę.

Rekomendacja T, rekomendacja S

Rekomendacja T, opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, to zbiór zasad, adresowanych do banków, dotyczących zarządzania i oceny ryzyk związanych z udzielanymi kredytami detalicznymi. Rekomendacja obejmuje także zalecenia wobec wewnętrznych bankowych systemów kontroli. Zgodnie z jedną z regulacji rekomendacji T, banki powinny zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku kredytów walutowych wkład własny klienta powinien wynieść co najmniej 10 proc. gdy kredyt jest udzielany na okres do 5 lat, i co najmniej 20 proc. w przypadku kredytów udzielanych na ponad 5 lat. Zgodnie z rekomendacją S, banki nie tylko muszą proponować wzięcie kredytu w złotówkach, ale również obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, mimo iż jest on brany w walucie obcej. Poza tym, Komisja Nadzoru Finansowego radzi bankom, aby wysokość raty kredytu hipotecznego oraz innych miesięcznych zobowiązań nie przekraczała 50% przychodu gospodarstwa domowego.

Zdolność kredytowa – niezbędne dane

Do obliczenia zdolności kredytowej nie tylko potrzebować będziemy wysokości miesięcznych zarobków wszystkich osób danego gospodarstwa domowego, ale także informacje o innych zobowiązaniach (debety na koncie, limity na kartach kredytowych, wysokość rat, koszty utrzymania). Nie bez znaczenia pozostaje także forma pracy – czy jest to umowa o pracę, praca na umowie cywilnoprawnej, własna działalność gospodarcza – w zależności od tego im bardziej „stały” jest nasz dochód, tym lepsze warunki możemy otrzymać. Preferowana jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Ważny jest także czas trwania umowy.

Kalkulator zdolności kredytowej

Aby otrzymać pomoc w obliczeniu swojej zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego, najlepiej zajrzeć do odpowiedniego wątku na forum kredytowym – tamtejsi doradcy chętnie, za darmo i bez zobowiązań pomogą oszacować wstępnie zdolność kredytową –  Dobrze jest też przejść się do kilku wstępnie wybranych przez nas banków i oszacować tam swoją zdolność kredytową – w każdym z nich będzie ona inna, więc lepiej wiedzieć co nas czeka (nie musimy mieć już na tym etapie wybranego mieszkania).