Jaki jest koszt kredytu hipotecznego?

calculator pen

Jedno z najważniejszych pytań, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć wnioskując o przyznanie kredytu hipotecznego to jego rzeczywisty koszt. Nie jest przecież tak, że jedynym kosztem są odsetki, a często po prostu nie wiemy gdzie szukać dodatkowych kosztów kredytu. Okazuje się, że opłaty dodatkowe są na tyle duże, że mogą ostatecznie wpływać na to jaki jest koszt kredytu hipotecznego. Omówmy wszystkie po kolei.

Wysoka prowizja od udzielenia kredytu.

Prowizja. Może ona stanowić sporą część wszystkich kosztów kredytu. Jest to jednorazowa opłata na rzecz banku za udzielenie kredytu.
W praktyce najczęściej odliczana jest od kwoty kredytu, więc nie musimy jej dodatkowo doliczać, jednak musimy pamiętać aby zaznaczyć wyraźnie, by prowizja została doliczona do kwoty kredytu tak, abyśmy nie musieli na początku pokrywać jej z własnej kieszeni. Przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, w jaki sposób naliczana jest prowizja i jaką ma wartość- zazwyczaj w procentach całkowitej kwoty kredytu. Pamiętajmy- prowizja może być skredytowana aby obniżyć nasze początkowe koszty!

Wysoka marża kredytu hipotecznego nie jest standardem w dzisiejszych czasach.

Marża jest opłatą pobieraną przy każdej racie kredytu. De facto nie jest odrębną częścią kosztową kredytu, ale jest wliczona w oprocentowanie. Warto o niej jednak pamiętać, ponieważ to właśnie różnice w wysokości marży generują podstawowy zakres zmienności oprocentowania kredytów hipotecznych pomiędzy różnymi bankami.

Drogie ubezpieczenie brakującego wkładu własnego?

Każdy je płaci. Ubezpieczenie wkładu własnego est to koszt, jaki ponosimy, kiedy kwota podana we wniosku kredytowym przekracza osiemdziesiąt procent wartości nieruchomości dla kredytów w walutach obcych i jedną dziesiątą jej wartości w przypadku kredytów złotowych. Zazwyczaj za trzyletni okres obowiązywania tego ubezpieczenia stawka wynosi kilka procent wartości kredytu, ale jeśli przez ten czas nie spłaci się odpowiedniej części kredytu to ubezpieczenie zostanie przedłużone na kolejny okres.
Ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego są z reguły dosyć drogie (przynajmniej przez pierwsze 2-3 lata). Potem wysokość ubezpieczenie możemy renegocjować. Gdy uda nam się spłacić ponad 20% wartości kapitału możemy wnioskować o zniesienie konieczności ubezpieczania naszego kredytu.

Cesja ubezpieczeń kredytu hipotecznego.

Cesje ubezpieczeń. Nie są one wliczane bezpośrednio w koszta kredytu, jednak z punktu widzenia kredytobiorcy zapisywane są po stronie strat. Jeśli wkład własny jest niewielki, albo też nie ma go wcale to banki często jako zabezpieczenia żądają praw do ubezpieczenia z tytułu utraty pracy i innych podobnych polis.

Koszt wyceny nieruchomości w każdym banku będzie inny

Koszt wyceny nieruchomości. W dobrej woli banku pozostaje, czy nieruchomość wyceni na koszt własny, czy wpisze ją w koszta klienta. Jest to zazwyczaj stawka rzędy tysiąca do pięciu tysięcy złotych, a więc stosunkowo niewielka przy całej kwocie kredytu, jednak problem polega na tym, że naliczana jest z góry, podobnie jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Wiele banków wymaga, aby klient korzystał z wyceny banku a nie rzeczoznawcy wynajętego przez klienta.

Ubezpieczenie przejściowe.

Opłacane do momentu dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej.
Warto także zagłębić się w treść umowy i poszukać różnych innych opłat, bo w przypadku większości kredytu są jeszcze inne koszty, np. spread przy kredytach walutowych.