Kto może zaciągnąć pożyczkę hipoteczną?

key house

Podobnie jak w przypadku produktu jakim jest kredyt hipoteczny, tak i w przypadku pożyczki hipotecznej kredytobiorcą może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i spełnia wymagania banku, jakimi są przede wszystkim zdolność kredytowa, odpowiedni wiek czy zatrudnienie. Ponadto pożyczkobiorca oczywiście musi posiadać nieruchomość, ponieważ, tak jak w przypadku normalnego kredytu tak i w tym bank nie może zabezpieczyć się nieruchomością, którą posiada osoba trzecia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteśmy współwłaścicielami takiej nieruchomości – wtedy osoba trzecia może wyrazić zgodę na obciążenie tej nieruchomości.

Jedną z przeszkód w zaciągnięciu pożyczki hipotecznej może być prowadzenie przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. Wtedy część banków nie udzieli pożyczki obawiając się próby użycia tych środków przez pożyczkobiorcę na przykład na wyciągnięcie firmy z tarapatów finansowych czy na inwestowanie w firmę. Istnieją jednak banki, które nie robią w tej kwestii trudności.

Zaciągając pożyczkę hipoteczną na pewno będziemy się zastanawiali nad jej walutą. Tak samo jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego, tak i w tym przypadku powinniśmy zdobyć informacje czy bank udziela pożyczek indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych.

Generalnie jest tak, że jeśli bank udziela wyżej wymienionych kredytów, to w przypadku kredytu, jakim jest pożyczka hipoteczna, to będziemy mogli zaciągnąć go i w walucie obcej i w złotówkach. Natomiast podjęcie decyzji co do waluty, to już kwestia indywidualna. Jak zawsze powinniśmy ją przemyśleć dokładnie uwzględniając okres spłaty pożyczki, sytuację rynku walutowego, a także wziąć pod uwagę spread walutowy i straty, jakie ewentualnie mogą z niego wynikać. Może się także zdarzyć wzrost kursu waluty obcej w stosunku do złotówki.

Wielu kredytobiorców zastanawia się także czy ustanowienie hipoteki przez bank na nieruchomość, którą chcemy zabezpieczyć naszą pożyczkę ogranicza prawo do jej zarządzania. Musimy pamiętać, że jeśli obciążymy naszą nieruchomość, to nadal jesteśmy jej pełnoprawnymi właścicielami i możemy nią w pełni zarządzać. Prawo takie stracilibyśmy dopiero tedy, gdybyśmy nagle przestali spłacać pożyczkę, a bank przejąłby naszą nieruchomość. Co jeśli chcielibyśmy sprzedać nasza nieruchomość podczas spłacania pożyczki? Musielibyśmy wtedy wystąpić do banku z prośbą o saldo zadłużenia. Na podstawie tego dokumentu transakcja doszłaby do skutku. W akcie notarialnym wskazana byłaby kwota, którą musimy wpłacić do banku, nadwyżka natomiast trafiłaby na nasze konto. Gdyby okazało się, że cena sprzedaży jest mniejsza niż nasze zadłużenie w banku, to musielibyśmy zapłacić bankowi tą różnicę, aby bank zwolnił hipotekę. Reasumując mimo zaciągnięcia kredytu pod nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie, to jest to i tak o wiele atrakcyjniejsza forma zdobycia gotówki niż szybki kredyt gotówkowy z ogromnym oprocentowaniem i marżą.