Najważniejsze koszty kredytu hipotecznego

koszty kredytu

Kredytobiorcy zaciągając kredyt hipoteczny powinni być świadomi tego, z jakimi kosztami będzie wiązało się takie zobowiązanie. Większość klientów banków, którzy wcześniej nie mieli zbyt wiele do czynienia z kredytami, nie zdaje sobie sprawę z faktu, jak wiele kosztów przypisanych jest do kredytu mieszkaniowego. Koszty odsetek to tylko jedne z obciążeń finansowych, jakim musza podołać kredytobiorcy.

Najważniejsze – oprocentowanie
Rzeczywiście, w zdecydowanej większości przypadków oprocentowanie kredytu hipotecznego, wedle którego są naliczane odsetki kredytowe, jest największym kosztem kredytu hipotecznego. Oprocentowanie jest zwykle sumą wskaźnika WIBOR i marży bankowej. Banki mają wpływ wyłącznie na ustalenie wysokości marży bankowej. Im będzie ona niższa, tym niższe oprocentowanie będziemy mieli przy kredycie hipotecznym. Można zwykle negocjować wysokość marży z bankiem, a bank będzie skłonny do jej obniżenia, jeśli klient skorzysta z dodatkowych produktów oferowanych mu przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego.

Spread walutowy
Jeśli zaciągamy kredyt w walucie obcej, kolejnym, ważnym kosztem kredytowym, obok oprocentowania, będzie spread walutowy, czyli różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty obcej, w której kredyt jest denominowany. Spread naliczany jest przez banki, zgodnie z wewnętrzną polityką. Można zaoszczędzić na spreadach walutowych, spłacając kredyt walutowy bezpośrednio w walucie obcej, kupując ją np. w kantorze.

Koszty wstępne
Dziś mało który bank pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, ale jeśli tak jest, to jest ona jednym ze wstępnych kosztów kredytowych, obok opłaty za wycenę nieruchomości przez pracownika bankowego. Po udzieleniu kredytu, klient ponosi kolejny koszt związany z prowizją za przystąpienie do kredytu hipotecznego. Wiele banków zrezygnowało z jej pobierania, choć nie jest to powszechnie obowiązującą regułą. Kolejne koszty to koszt ubezpieczenia pomostowego, ponoszony do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku, w formie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Banki wymagają również opłacenia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeśli kredytobiorca nie dysponuje oszczędnościami pozwalającymi na dokonanie części inwestycji, oraz ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości przed wpływem zjawisk losowych.

Dodatkowe koszty kredytowe
Poza wymienionymi kosztami kredytu, kredytobiorca może zostać obciążony opłatami za:

  • Składki ubezpieczeń fakultatywnych, np. ubezpieczenia od utraty pracy,
  • Wcześniejszą całościową lub częściową spłatę kredytu,
  • Przewalutowanie kredytu,
  • Podpisanie aneksu do umowy, np. w przypadku chęci zmiany rat malejących na stałe i na odwrót.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *